OSP Myslibórz

OSP Myślibórz

STRONA INTERNETOWA OSP MYŚLIBÓRZ
ZNAJDUJE  POD ADRESEM:
 
 
 
 
Z A P R A S Z A M Y !!

OSP Myślibórz

Rok założenia: 1957
 
 
Zarząd OSP Myślibórz:
 

Prezes                             - Marek Pilarczyk
Wiceprezes-Naczelnik  - Janusz Maciejewski
Wiceprezes                    - Tomasz Staśkiewicz
Zastępca Naczelnika      - Marek Kobierski
Sekretarz                       - Robert Wieczorek
Skarbnik                        - Mieczysław Wieczorek
Gospodarz                     - Tomasz Sikorski
Kronikarz                       - Dawid Puszkarek
Członek                         - Kazimierz substelny

 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący     - Tadeusz Bąkowski
Członek                   - Marek Karnafel
Członek                   - Kazimierz Szymański