OSP Kraśnica

OSP Kraśnica

Rok założenia: 1926
 
Zarząd OSP Kraśnica 
 
Prezes                           - Karol Garbarczyk
Wiceprezes-Naczelnik  - Grzegorz Roszak
Wiceprezes-Gospodarz - Mikołaj Dudicz
Z-ca Naczelnika             - Waldemar Kopczyński
Sekretarz                       - Marcin Szczepaniak
Skarbnik                        - Arkadiusz Zioła
Członek                         - Ryszard Pałasz 
Członek                        - Józef Sypniewski
Członek                        - Jacek Jackowski
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący    - Janusz Jaskólski
Członek                - Tomasz Prażanowski
Członek                - Krzysztof Woźniak