OSP Kawnice

OSP Kawnice

Rok założenia: 1877
 
Zarząd OSP Kawnice 
 
Prezes                           - Mariusz Majewski
Wiceprezes-Naczelnik - Andrzej Bartczak
Wiceprezes                   - Radośław Modelski
Z-ca Naczelnika            - Sebastian Podlasiński
Sekretarz-Kronikarz     - Jan Sędziak
Skarbnik                        - Wiesław Podlesiński
Gospodarz                     - Stanisław Stachurski
Członek                          - Jerzy Modelski
Członek                         - Paweł Walczak
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący    - Hieronim Janas
Członek                - Leszek Słowiński
Członek                - Paweł Kinalski