OŚiGW.6220-3.4.2020 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Spławie, gmina Golina, działka nr 507"

 

OŚiGW.6220-3.4.2020 - Zawiadomienie/obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających przedsięwzięcie - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Spławie, gmina Golina, działka nr 507"