Konsultacje społeczne w sprawie Statutów Osiedli

Zarządzenie nr 16/2019  Burmistrza Goliny z 15 marca 2019 r. 
sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi projektów statutów osiedli w mieście Golina 
 
Statut Osiedla Starówka_2019
Statut Osiedla Wschód_2019
Statut Osiedla Zachód_2019