Czwartek, 22 kwiecień. Imieniny Leona i Łukasza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Aktualności

News
News

Ogłoszenie! Dyrektor Gminnego Klubu Malucha w Golinie ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekun/ka w Gminnym Klubie Malucha „Kącik Skrzata” w Golinie

Dodano: 2021-01-12 12:59:36 Autor:
 
Dyrektor Gminnego Klubu Malucha w Golinie ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekun/ka w Klubie Dziecięcym pn. „Kącik Skrzata- Gminny Klub Malucha” w Golinie. Nabór jest realizowany w ramach projektu pn.: „Klub Malucha – dobry start dla dziecka i rodzica”, nr RPWP.06.04.01-30-0091/19 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów.
 
 
News

Dofinansowanie biznesu ze środków Urzędu Pracy

Dodano: 2021-01-11 11:19:19 Autor:
 
Konińska Izba Gospodarcza oferuje pomoc w opracowaniu dokumentacji na: – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby powyżej 30 roku życia – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia
 
 
News

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących - składanie wniosków zostało przedłużone do 31 stycznia 2021r.

Dodano: 2021-01-08 10:21:24 Autor:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że Gmina Golina będzie realizatorem działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające określone kryteria.
 
 
News

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021

Dodano: 2020-12-31 11:03:41 Autor:
 
Nowy harmonogram dla poszczególnych rejonów
 
 
News

Życzenia bożonarodzeniowe dla mieszkańców Gminy Golina

Dodano: 2020-12-22 08:59:21 Autor:
 
 
 
News

Dofinansowanie wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kawnicach i Myśliborzu

Dodano: 2020-12-22 16:08:53 Autor:
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Myśliborzu otrzymały dziś z rąk Burmistrza Goliny- Mirosława Durczyńskiego, w obecności Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego- Roberta Popkowskiego, wyposażenie dofinansowane w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.
 
 
News

Dotacja na Twoją Firmę

Dodano: 2020-12-16 09:08:57 Autor:
 
Z 1 stycznia 2021r. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim rozpoczyna realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. W ramach Projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę” będzie można otrzymać wsparcie finansowe (tzw. dotację inwestycyjną) oraz wsparcie pomostowe. Projekt skierowany jest do osób, które mają ukończony 30 rok życia, spełniają kryteria projektowe i planują rozpocząć działalność gospodarczą.
 
 
News

Gmina Golina otrzymała Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" w edycji 2020/2021

Dodano: 2020-12-15 10:40:55 Autor:
 
Mamy zaszczyt poinformować, że Kapituła Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji" zdecydowała o przyznaniu Gminie Golina Certyfikatu i Wyróżnienia "Samorządowy Lider Edukacji" w edycji 2020/2021. Certyfikat przyznano w Jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych Województw "Samorządowy Lider Edukacji". Certyfikat nadany został na podstawie rekomendacji Komisji Ekspertów, reprezentujących polskie środowisko akademickie. Organizatorem merytorycznym Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy JST, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" stanowi potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.
 
 
News

Doposażenie pracowni przyrodniczych Szkół Podstawowych w Golinie i Kawnicach

Dodano: 2020-12-15 08:56:52 Autor:
 
Dwa monitory multimedialne, komputery przenośne, stacje pogody, 8 sztuk plansz edukacyjnych o tematyce ekologicznej oraz 40 sztuk gier planszowych zostało przekazanych przez Burmistrza Goliny- p. Mirosława Durczyńskiego na ręce p. Haliny Warzychowskiej- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz p. Ewy Kutnik- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie.
 
 
News