Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BOM » Ochrona środowiska » Usuwanie wyrobów zawierających azbest

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO

tel/fax (63) 241-80-95   wew. 251
 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

PROGRAM realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie

 


Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja"
 
 
 
Niezbędne dokumenty:
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz z załącznikiem -(oświadczeniem) przez osobę fizyczną będącą właścicielem nieruchomości (oraz współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli są)  położonej na terenie jednej z 14 gmin powiatu konińskiego bądź posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości.

Jednocześnie przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa. W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

Opłata skarbowa:
Brak opłaty skarbowej
 
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
Termin realizacji:
Realizacja „Programu..." w danym roku kalendarzowym kończy się z dniem 31 grudnia.
 
Tryb odwoławczy:
brak
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:
Starostwo Powiatowe w Koninie
Julia Stasińska - Inspektor ds. ochrony środowiska
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. nr 454, III piętro, tel. +48 / 63/ 240 32 44