Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BOM » Planowanie przestrzenne i budownictwo » Druki do pobrania

  URZĄD MIEJSKI W GOLINIE        ul. Nowa 1 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I BUDOWNICWO
tel/fax (63) 241-80-95   wew. 249
 

DRUKI DO POBRANIA 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2016r., poz. 778z dnia 13.05.2016r.) oraz Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 tj. z dnia 30.10.2015r.)

 

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym

3. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ,

4. Wniosek o zmianę decyzji w części

5. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

6. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

7. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego