Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » 2020 » Zasady małych grantów


ZASADY 

 przyznawania i rozliczania dotacji  w ramach art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Gminy Golina
(tryb pozakonkursowy)