Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » 2020 » Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Golina w roku 2020.

Ogłoszenie 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w gminie Golina w roku 2020.

 

Zarządzenie Burmistrza

Treść ogłoszenia 

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Ramowy wzór umowy

Zaktualizowana kalkulacja kosztów - załącznik do umowy

Zaktualizowany plan i harmonogram działań - załącznik do umowy