Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » 2013 » WYNIK KONKURSU na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Golina

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2013.

Wpłynęła 1 oferta, spełniała wymogi formalne: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

 1

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Kawnicach
Kawnice 37B, 62-590 Golina

3 000,00