Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » VII Sesja

VII sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu VI sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 31).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2026 (projekt nr 32).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów (projekt nr 29).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2019 (projekt nr 28).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/338/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golina (projekt nr 30).  

11. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w I kwartale 2019 roku.    

12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński