Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 stycznia 2020 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie 

 

 

1.      Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu XVII sesji.

4.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5.      Zapytania i wnioski radnych. 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 105).

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (projekt nr 81).  

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 314/5 i 314/15 w obrębie nr 0009 Kawnice z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną (projekt nr 98).

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”  (projekt nr 99).  

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Adamów, Kawnice, Myślibórz, Przyjma, Radolina, Spławie, Węglew (projekt nr 100).

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2020 rok (projekt nr 101).  

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (projekt nr 102).

13.  Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (projekt nr 93 - Klubu Radnych "Obiektywni").

14.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

15.  Zapytania i wolne wnioski.

16.  Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                     Wojciech Wojdyński