Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Najbliższa Sesja

 
P O R Z Ą D E K

XXXIX  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Golinie

w dniu 27 lipca 2017 roku

godz. 12:00

 

 

1.       Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

 

2.       Przedstawienie porządku obrad.

 

3.       Zapytania i wnioski radnych.

 

4.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie.

 

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020.

 

6.       Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

 

7.       Zapytania i wolne wnioski.

 

8.       Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

 

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                     -Urszula Furmaniak-