Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Najbliższa Sesja

P O R Z Ą D E K
LIII Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 14 czerwca 2018 roku
godz. 13:00
 
 
1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 310/13
w obrębie nr 0021, Węglew, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną osiedlową.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu miejscowości Golina i Myślibórz, gmina Golina (projekt nr 300).
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina (projekt nr 301).
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina (projekt nr 302).
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza
Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Golina.
14. Przedstawienie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli za II kwartał
2018 roku.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.            

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                  - Wojciech Wojdyński -