Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Najbliższa Sesja

 

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 08 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5. Zapytania i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Golinie z 20 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie nadania statutu:

1)      Osiedla Starówka

2)   Osiedla Wschód

3)      Osiedla Zachód

4)      Sołectwa Adamów

5)      Sołectwa Barbarka

6)      Sołectwa Bobrowo

7)      Sołectwa Brzeźniak

8)   Sołectwa Chrusty

9)   Sołectwa Głodowo

10) Sołectwa Golina Kolonia

11) Sołectwa Kawnice

12) Sołectwa Kolno

13) Sołectwa Kraśnica

14) Sołectwa Lubiecz

15) Sołectwa Myślibórz

16) Sołectwa Przyjma

17) Sołectwa Radolina

18) Sołectwa Rosocha

19) Sołectwa Sługocinek

20) Sołectwa Spławie

21) Sołectwa Węglew

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, dla których gmina Golina jest organem rejestrującym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Goliny.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

14. Odwołanie się radnego Janusza Mirka od decyzji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wyłączeniu z pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły Podstawowej w Golinie - budżet 2017 r. (fundusz socjalny) - kontrola problemowa.

15. Odwołanie się radnego Wojciecha Wojdyńskiego od decyzji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wyłączeniu z pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli Szkoły Podstawowej w Golinie - budżet 2017 r. (fundusz socjalny) - kontrola problemowa.

16. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli za IV kwartał 2017 r.

17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

18. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

19. Zapytania i wolne wnioski.

20. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

   

                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                             -Urszula Furmaniak-