Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Najbliższa Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

P O R Z Ą D E K
I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 16 kwietnia 2018 r.
godz. 16:00
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania.
7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania.
9. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania.
10. Dyskusja - wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie.