Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Najbliższa Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
P O R Z Ą D E K
I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 16 kwietnia 2018 r.
godz. 16:00
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania.
7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
8. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania.
9. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania.
10. Dyskusja - wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (13/04/2018 14:55:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (13/04/2018 14:55:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (13/04/2018 14:55:04)
APEL Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r.
APEL Rady Miejskiej w Golinie z 28 listopada 2017 r. w sprawie nieruchomości położonej w Golinie przy ulicy Kolejowej 25 zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, stanowiącej własność Grzegorza Gradeckiego - do pobrania 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (04/12/2017 15:25:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (04/12/2017 15:25:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (10/04/2018 15:41:11)