Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

IX Sesja


IX sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad: 


1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji.

4. Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

6. Zapytania i wnioski radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 42).  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027 (projekt nr 43).

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golina (projekt nr 34).

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Rosocha-Kolonia  (projekt nr 35).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina, określonej działką nr 147/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Adamów (projekt nr 36). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę gminną (projekt nr 37).

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla Starówka (projekt nr 38).

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód (projekt nr 39).

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód (projekt nr 40).

16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (19/11/2018 10:01:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (18/01/2019 10:00:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (18/04/2019 12:25:54)