Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Najbliższa Sesja
P O R Z Ą D E K
LIII Sesji Rady Miejskiej w Golinie
w dniu 14 czerwca 2018 roku
godz. 13:00
 
 
1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 310/13
w obrębie nr 0021, Węglew, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną osiedlową.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu miejscowości Golina i Myślibórz, gmina Golina (projekt nr 300).
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina (projekt nr 301).
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina (projekt nr 302).
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza
Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Golina.
14. Przedstawienie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli za II kwartał
2018 roku.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.            

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                  - Wojciech Wojdyński -  

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (08/09/2017 11:20:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (11/06/2018 09:56:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (11/06/2018 09:56:49)
Najbliższa Sesja

P O R Z Ą D E K

LIV Sesji Rady Miejskiej w Golinie

w dniu 20 czerwca 2018 roku

godz. 12:00

 

1. Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i wnioski radnych.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Golina za 2017 rok:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina za rok 2017,

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0954/59/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2017,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

5. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2017 rok:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok,

b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2017 rok (głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej).

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie LIV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                  - Wojciech Wojdyński -  

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (19/11/2012 10:10:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (11/06/2018 09:59:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (11/06/2018 10:01:00)