Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

V Sesja

V sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie. Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu IV sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5. Zapytania i wnioski radnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności działki nr 275/16 w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę gminną. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kraśnica Kolonia.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2019 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (19/11/2018 10:01:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (18/01/2019 10:00:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (18/01/2019 10:01:18)