Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Najbliższa Komisja

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się w czwartek 25 października 2018 r.

o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie.

P O R Z Ą D E K wspólnego posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych, Komisji ds. Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej  25 października 2018 roku o godz. 13:00 

 

Proponowany porządek:   

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.   

2. Podsumowanie stanu dróg oraz przedsięwzięć poprawiających ich stan, zrealizowanych na terenie Gminy Golina.  

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie statutu Gminy Golina.  

5. Omówienie projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  w Gminie Golina.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zakończenie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Golinie.  

 

/-/   Wojciech Wojdyński 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie   

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (23/08/2017 22:43:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (19/10/2018 08:36:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (19/10/2018 09:20:40)