Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Najbliższa sesja

XV sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu XIV sesji.

4.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5.       Zapytania i wnioski radnych. 

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 74).  

7.       uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027 (projekt nr 75).

8.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 73).

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (projekt nr 67).

10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym zarządów osiedli w Golinie (projekt nr 69).

11.   Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt nr 70 - Klubu Radnych "Obiektywni").

12.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Golina (projekt nr 72 - radnego Janusza Mirka).

13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020–2023 (projekt nr 68).

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (projekt nr 76).

15.   Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w III kwartale 2019 roku.

16.   Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

17.   Zapytania i wolne wnioski.

18.   Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (11/10/2019 09:44:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (11/10/2019 09:44:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (11/10/2019 09:44:15)
Najbliższa sesja

XV sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

       1.       Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu XIV sesji.

4.       Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

5.       Zapytania i wnioski radnych. 

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 (projekt nr 74).  

7.       uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027 (projekt nr 75).

8.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 73).

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/179/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (projekt nr 67).

10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym zarządów osiedli w Golinie (projekt nr 69).

11.   Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej (projekt nr 70 - Klubu Radnych "Obiektywni").

12.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Golina (projekt nr 72 - radnego Janusza Mirka).

13.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020–2023 (projekt nr 68).

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (projekt nr 76).

15.   Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w III kwartale 2019 roku.

16.   Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

17.   Zapytania i wolne wnioski.

18.   Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (11/10/2019 09:41:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: (14/10/2019 01:04:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (11/10/2019 09:40:59)