Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Najbliższa Sesja

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 13 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:


 1.  Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

 2.   Przedstawienie porządku obrad.

 3.   Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.

 4.   Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

 5.   Zapytania i wnioski radnych.

 6.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie.

  9.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Radolinie.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie włączonym do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej i wewnętrznej w miejscowości Węglew-Kolonia.

 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Golina.

 13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w gminie Golina.

 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017-2020.

   16.    Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

   17.    Zapytania i wolne wnioski.

   18.  Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                     -Urszula Furmaniak-

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (07/07/2017 13:18:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (07/07/2017 13:21:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/07/2017 13:21:18)