Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo miejscowe » Uchwały Rady Miejskiej » 2019

Uchwały podjęte w 2019 roku:

 

Uchwała nr V/18/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 
 
Uchwała nr V/19/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026  
 
Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności działki nr 275/16  w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną 
 
Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości  w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę gminną
 
Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej 
 

Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kraśnica - Kolonia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 
 
Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
 
Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie  ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2019 rok 
Załącznik nr 1
  

Uchwała nr V/26/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
 
Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 lutego 2019 r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina  
 
Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 lutego 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Golina na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych
 
Uchwała nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 28 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Miasta Golina do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego 
 
Uchwała nr VII/30/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
Załącznik nr 1
 
Uchwała nr VII/31/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019-2027
 
Uchwała nr VII/32/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
 
Uchwała nr VII/33/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2019
 
Uchwała nr VII/34/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały LXII/338/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golina
 
Uchwała nr VII/35/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ma terenie gminy Golina
 
Uchwała nr VIII/36/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 17 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr IX/37/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
 
Załącznik nr 5

Uchwała nr IX/38/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr IX/39/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub  w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Golina   
 
Uchwała nr IX/40/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w obrębie Rosocha – Kolonia  
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 

Uchwała nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Golina, określonej działką nr 147/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Adamów 
 
Uchwała nr IX/42/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Starówka 
 
Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód 
Załącznik nr 1
 
Uchwała nr IX/44/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód
 
Uchwała nr X/45/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 16 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
 
Uchwała nr X/46/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 16 maja 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
Załącznik nr 1
 
Uchwała nr XI/47/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie  zmiany budżetu na rok 2019 
 
Uchwała nr XI/48/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Golina położonej przy ulicy
Partyzantów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Uchwała nr XI/49/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie  w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w 2018 roku 
 
Uchwała nr XI/50/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości w obrębie nr 0018 Rosocha-Kolonia z przeznaczeniem pod drogę gminną
 
Uchwała nr XI/51/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie  rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Rosocha
 
Uchwała nr XI/52/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Golina
 
Uchwała nr XI/53/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 
 
Uchwała nr XI/54/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr IX/40/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w obrębie Rosocha–Kolonia
 
Uchwała nr XII/55/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goliny wotum zaufania
 
Uchwała nr XII/56/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 
 
Uchwała nr XII/57/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 
 
Uchwała nr XII/58/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina części nieruchomości w obrębie nr 0005 Brzeźniak z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 
 
Uchwała nr XIII/59/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 lipca 2019 r. 
 
Uchwała nr  XIII/60/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 lipca 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2027 
 
Uchwała nr XIII/61/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 lipca 2019 r. 
w sprawie w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku