Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo miejscowe » Uchwały Rady Miejskiej » 2019

Uchwały podjęte w 2019 roku:

 

Uchwała nr V/18/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 
 
Uchwała nr V/19/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2019 - 2026  
 
Uchwała nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności działki nr 275/16  w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną 
 
Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Golina nieruchomości  w obrębie nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę gminną
 
Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej 
 

Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kraśnica - Kolonia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 
 
Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Golina do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
 
Uchwała nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie  ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2019 rok 
Załącznik nr 1
  

Uchwała nr V/26/2019  Rady Miejskiej w Golinie z 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok