Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo miejscowe » Uchwały Rady Miejskiej » 2018

Uchwały podjęte w 2018 roku:

 

Uchwała Nr XLVII/242/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Goliny
 
Uchwała Nr XLVII/243/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 18 stycznia 2018 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLV/224/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 13 grudnia 2017 r.
 
Uchwała Nr XLVIII/244/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Golinie z 20 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych
 
Uchwała Nr XLVIII/245/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Starówka
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała Nr XLVIII/246/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Wschód
 
Uchwała Nr XXLVIII/247/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Zachód
 
Uchwała Nr XLVIII/248/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Adamów
 
Uchwała Nr XLVIII/249/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Barbarka
 
Uchwała Nr XLVIII/250/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bobrowo
Załącznik nr 1
 
Uchwała Nr XLVIII/251/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźniak
 
Uchwała Nr XLVIII/252/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chrusty
 
Uchwała Nr XLVIII/253/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Głodowo
 
Uchwała Nr XLVIII/254/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golina Kolonia
 
Uchwała Nr XLVIII/255/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kawnice
 
Uchwała Nr XLVIII/256/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kolno
 
Uchwała Nr XLVIII/257/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnica
 
Uchwała Nr XLVIII/258/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lubiecz
Załącznik nr 1       
 
Uchwała Nr XLVIII/259/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myślibórz
 
Uchwała Nr XLVIII/260/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Przyjma
 
Uchwała Nr XLVIII/261/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Radolina
 
Uchwała Nr  XLVIII/262/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rosocha
Załącznik nr 1
 
Uchwała Nr  XLVIII/263/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sługocinek
 
Uchwała Nr  XLVIII/264/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Spławie
Załącznik nr 1
 
Uchwała Nr  XLVIII/265/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Węglew

Załącznik nr 1 

 
Uchwała Nr XLVIII/266/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 
Uchwała Nr  XLVIII/267/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2018
 
Uchwała Nr  XLVIII/268/2018    Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, dla których gmina Golina jest organem rejestrującym
Załącznik nr 1 
Załącznik nr
 
Uchwała Nr  XLVIII/269/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 
 
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Uchwała Nr  XLVIII/270/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie 
udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 
Uchwała Nr  XLVIII/271/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie 
powierzenia uprawnień Burmistrzowi Goliny
 
Uchwała Nr  XLVIII/272/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie 
zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
 
Uchwała Nr XLVIII/273/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie 
rozpatrzenia odwołania się radnego od decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie
 
Uchwała Nr  XLVIII/274/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia odwołania się radnego od decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golinie
 
Uchwała Nr  XLVIII/275/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 8 lutego 2018 r. 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie

 

Uchwała Nr XLIX/276/2018   Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie

 

 Uchwała Nr XLIX/277/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 Uchwała Nr XLIX/278/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Za
łącznik nr 4
 Załącznik nr 5

Uchwała Nr XLIX/279/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 27 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022 
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała Nr L/280/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golina na lata 2018-2022
 
Uchwała Nr L/281/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Golina na lata 2018 - 2021 
Załącznik nr 1
 
 
Uchwała Nr L/282/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie podziału Gminy Golina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 
Uchwała Nr L/283/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Golina
 
Uchwała Nr L/284/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Golina

Uchwała Nr L/285/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek
 
Uchwała Nr L/286/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2018 r. 
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Golina w organach Stowarzyszania „Solidarni w Partnerstwie”
 
Uchwała Nr LI/287/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2018 - 2022
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2
 
Uchwała Nr LI/288/2018 Rady Miejskiej w Golinie z 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji ds. opracowania planu odnowy dróg i ulic w Gminie Golina
 
Uchwała Nr  LII/289/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5