Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo miejscowe » Uchwały Rady Miejskiej » 2017

Uchwały podjęte w 2017 roku:

Uchwała Nr XXXI/155/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego 

Uchwała nr XXXI/156/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek w mieście Golina z przeznaczeniem pod ulicę Jagodową

Uchwała nr XXXI/157/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie uchwalonego w dniu 8.02.2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr V/27/2007 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina uchwalonego w dniu 30.09.2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Golinie Nr XXV/118/2016

Załącznik

Uchwała nr XXXI/158/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”
 
Uchwała nr XXXI/159/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 
Uchwała nr XXXI/160/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Golina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
 
Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 306/14 w obrębie Nr 0021 Węglew z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną osiedlową
 
Uchwała nr XXXI/162/ 2017  Rady Miejskiej w Golinie z 23 lutego 2017 r.
w sprawie w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik 2
 
 
Uchwała nr XXXII/163/2017  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
 
Uchwała Nr XXXIII/164/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Golinie 
 
Uchwała Nr XXXIII/165/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie odwołania II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie 
 
Uchwała  Nr XXXIII/166/2017  Rady Miejska w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
 
Uchwała Nr XXXIII/167/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golina 
 
Uchwała Nr XXXIII/168/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Golina 
  
Uchwała Nr XXXIII/169/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 30 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5  
 
Uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Golinie z 05 kwietnia 2017 r.
sprawie zmiany budżetu na rok 2017 
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 
Uchwała Nr XXXIV/171/2017  Rady Miejskiej w Golinie z 05 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2017 - 2020

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2