Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo miejscowe » Uchwały Rady Miejskiej » 2007

2007

Uchwały podjęte w 2007r.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_93_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok, wyznaczenie inkasenta oraz określenie wysokości inkasa 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_92_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golinie i pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Golina, nie będących nauczycielami
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_91_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok  
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_90_2007  z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2008.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_89_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Golinie i utworzenia Biblioteki Publicznej w Golinie oraz Domu Kultury w Golinie 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_88_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie ustalenia górnych  stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Golina.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_87_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_85_2007 z dnia 27.12.2007 roku
w sprawie wydatków budżetu Gminy Golina, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_84_2007 z dnia 20.12.2007 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Goliny Pana Zbigniewa Stawickiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_83_2007  z dnia 20.12.2007 roku
w sprawie powołania Skarbnika Goliny
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVII_82_2007 z dnia 20.12.2007 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.81.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności  za przygotowywane obiady w stołówce szkolnej w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.80.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.79.2007  z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XVI.78.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.77.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej dla Miasta Konina.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.76.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego. 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.75.2007 z dnia 06.12.2007 roku
w sprawie udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVI.74.2007 z dnia 06.12.2007 roku
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Kinga Szykowna
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (14/02/2007 10:50:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (04/02/2008 09:44:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (04/02/2008 09:43:52)