Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo miejscowe » Zarządzenia Burmistrza » 2018

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 1/2018 z 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 2/2018  z 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 3/2018  z 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci  i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2018  z 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2018 z 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 8/2018  z 1 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Golina 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 9/2018 z 6 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 11/2018 z 14 lutego 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie na I kadencję (2018-2020) 
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 12/2018 z 14 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu