Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Prawo miejscowe » Zarządzenia Burmistrza » 2017

Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 2/2017 z 13 stycznia 2017 r.
w sprawie kontroli wykorzystania środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Goliny z dnia 16 stycznia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zarządzenie 
Nr 4 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Goliny z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” 

Zarządzenie Nr 6 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 18 stycznia  2017  roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci  i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2017 

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Goliny z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w mieście Golina i miejscowości Radolina przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 11 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 13 lutego2017  roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
 
Zarządzenie Nr 12 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 13 lutego2017  roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017
 
Zarządzenie Nr 13 /2017 Burmistrza Goliny z dnia 13 lutego2017  roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na otwarty konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2017