Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oferty pracy » INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE ds. Ochrony Danych Osobowych, Sportu i Zdrowia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GOLINIE

                                   

                       ds. Ochrony Danych Osobowych, Sportu i Zdrowia

 

 

Informuję, iż  w otwartym i konkurencyjnym  naborze na w/w stanowisko  urzędnicze

wybrany  został  Pan Piotr Kropidłowski

zamieszkały w Wieruszewie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Piotr Kropidłowski posiada odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku urzędniczym ds. ochrony danych osobowych, sportu i zdrowia. Wyniki przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzają wiedzę kandydata na tym stanowisku.

 

Golina, 23.11.2016r.

 

              Burmistrz Goliny

            /-/ Mirosław  Durczyński