Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Obwieszczenia, ogłoszenia różne » OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPiB.6733.2.2017                                                                                 Golina dnia 09.03.2017r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającego na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 o ciśnieniu MOP= 0,5 MPa  i długości ok. L=1642 mb oraz budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 o ciśnieniu MOP= 0,5 MPa i długości ok. L=529 mb w miejscowości Golina na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: obręb Golina: 403/2, 2176, oraz obręb Golina- Kolonia: 413, 53, 98, 400/8, 400/7, 61/26, 61/3, gmina Golina z wniosku  "Avrio Media" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrzesińska 1B,   62-025 Kostrzyn w imieniu której wystąpił pełnomocnik: GRIP Ryszard Białczyk z siedzibą ul. Ogrodowa 220, 62-200 Gniezno.

         Zgodnie z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Golinie ( pokój nr 7), w związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Po tym terminie wydana zostanie decyzja w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Goliny

                                                                                                  /-/Henryk Bąk

                                                                                                      Sekretarz