Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Oświata » HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  z późn. zm.) przedstawiam w załączeniu harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina.

 

    Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 6/2018  z 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019 

 
Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 7/2018 z 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina w roku szkolnym 2018/2019