Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

OŚiGW.6220-4.6.2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (13/01/2020 15:10:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/01/2020 15:13:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (13/01/2020 15:13:47)
OŚiGW.6220-3.5.2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (29/08/2019 11:00:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (29/08/2019 11:00:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (29/08/2019 11:00:32)
OŚiGW.6220.2-7.2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (30/04/2019 15:20:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (30/04/2019 15:20:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (30/04/2019 15:20:32)
OŚiGW.6220-1.8.2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (30/04/2019 15:18:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (30/04/2019 15:19:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (30/04/2019 15:19:06)
OŚiGW.6220-2.6.2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (09/04/2019 15:19:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (09/04/2019 15:19:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (09/04/2019 15:19:51)
OŚiGW.6220-1.7.2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (04/04/2019 13:45:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (04/04/2019 13:45:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (04/04/2019 13:48:45)
OŚiGW.6220-3.6.2018

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (07/12/2018 10:19:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (07/12/2018 20:19:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/12/2018 20:19:25)
OŚiGW.6220-2.6.2018

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (23/11/2018 15:31:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (23/11/2018 15:31:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (23/11/2018 15:35:00)
OŚiGW.6220-2.6.2018

 

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (23/11/2018 12:08:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (23/11/2018 12:08:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (23/11/2018 12:30:03)
OŚiGW.6220-3.5.2018

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (19/11/2018 15:26:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (19/11/2018 15:27:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (19/11/2018 15:27:36)
OŚiGW.6220-2.5.2018

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (07/11/2018 19:10:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (07/11/2018 19:10:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (07/11/2018 19:10:13)
OŚiGW.6220-1.13.2018

  

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (18/10/2018 13:53:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (18/10/2018 14:41:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (18/10/2018 14:41:10)
OŚiGW.6220-1.11.2018

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (05/10/2018 09:16:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (05/10/2018 09:06:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (05/10/2018 09:26:13)
OŚiGW.6236.1.2018

1

 

2

 

3

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (29/08/2018 11:45:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (29/08/2018 11:45:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (29/08/2018 11:46:45)
OŚiGW.6220-1.4.2018

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (20/08/2018 23:15:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (21/08/2018 15:49:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (21/08/2018 15:49:49)
OŚiGW 6220-9.11.2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (16/08/2017 09:07:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (16/08/2017 09:07:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (16/08/2017 09:08:00)
OŚiGW.6220-9.8.2017

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (31/07/2017 12:04:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (31/07/2017 12:04:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (16/08/2017 09:07:43)
OŚIGW 6220-4.8.2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (31/05/2017 15:20:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (31/05/2017 15:21:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (31/05/2017 15:21:13)
OŚiGW 6220-4.52017

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (18/05/2017 21:44:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (18/05/2017 21:45:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (31/05/2017 15:22:01)
OŚiGW 6220-4.6.2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (18/05/2017 12:17:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (24/05/2017 12:17:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (31/05/2017 15:22:48)
OŚiGW 6220-3.8.2016

Golina, 01.12.2016r.

 

OŚiGW 6220-3.8.2016

 

OBWIESZCZENIE

zawiadomienia stron  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego na wniosek z dnia 05.10.2016 r. Inwestora: Pana Tomasza Wróblewskiego, Przyjma 113, 62-590 Golina, że Burmistrz Goliny w dniu 01.12.2016 r. wydał decyzję znak: OŚiGW6220-3.7.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: budowa urządzenia wodnego – studni o głębokości 40 m,
o maksymalnej wydajności Qmaxh=20 m3/h i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/h, planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 79/5, 79/4, 77/11, 227/5, 300/3 obręb Przyjma, gmina Golina.
Na decyzję stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Goliny w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy.

                 

 

 

Otrzymują:

1.       Wnioskodawca

2.       Sołtys Sołectwa Przyjma

3.       aa.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (11/01/2017 11:48:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (11/01/2017 11:49:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (31/05/2017 13:55:58)
OŚiGW 6220-3.1.2016

1

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

-    wniosków o wydanie decyzji,

-    wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

-    wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu

 

A         5/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach: budowa urządzenia wodnego – studni o głębokości 40 m, o maksymalnej wydajności Qmaxh = 20 m3/h,na działkach o numerach ewidencyjnych 79/5, 79/4, 77/11, 227/5, 300/3 w miejscowości Przyjma, obręb Przyjma, gm. Golina, pow. koniński, woj. wielkopolskie

 budowa

3

 

 Znak sprawy

 

OŚiGW 6220-3.1.2016

 

4

 

 Data złożenia

 

05.10.2016 r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Tomasz Wróblewski Przyjma 113, 62-590 Golina

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów.

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 Urząd Miejski w Golinie

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p. 6, tel.063/2418095 w. 251

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Decyzja ostateczna OŚiGW 6220-3.7.2016

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

BRAK

 

11

 

 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

OŚiGW 6220-3.1-8.2016

 

12

 

 Uwagi

 

BRAK

 

2

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

-    decyzji i postanowień,

-    wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 B        4/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

budowa urządzenia wodnego – studni o głębokości 40 m, o maksymalnej wydajności Qmaxh = 20 m3/h,na działkach o numerach ewidencyjnych 79/5, 79/4, 77/11, 227/5, 300/3 w miejscowości Przyjma, obręb Przyjma, gm. Golina, pow. koniński, woj. wielkopolskie

 

 

3

 

 Znak sprawy

 

 OŚiGW 6220-3.1.2016

 

4

 

 Data wydania

 

 

01.12.2016 r.

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Burmistrz Goliny

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Tomasz Wróblewski Przyjma 113, 62-590 Golina

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

OŚiGW 6220-3.7.2016

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p.6 tel. 063/2418095    w. 251

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

Decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

BRAK

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

OŚiGW 6220-3.1-8.2015

12

 

 Uwagi

 

BRAK

              

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (11/01/2017 11:42:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (11/01/2017 11:43:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (31/05/2017 13:56:18)
OŚiGW 6220-2.1.2016

1

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

-    wniosków o wydanie decyzji,

-    wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

-    wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu

 

A         4/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

Przetwarzanie (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne dla zakładu zlokalizowanego przy ul. Leśnej 6 w Golinie  na działkach o numerach ewidencyjnych 255/3, 258/24, 258/27 w miejscowości Golina, obręb Golina, gm. Golina, pow. koniński, woj. wielkopolskie

 budowa

3

 

 Znak sprawy

 

OŚiGW 6220-2.1.2016

 

4

 

 Data złożenia

 

13.09.2016 r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

SK Trade Sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów.

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 Urząd Miejski w Golinie

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p. 6, tel.063/2418095 w. 251

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Decyzja ostateczna OŚiGW 6220-2.9.2016

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

BRAK

 

11

 

 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

OŚiGW 6220-2.1-9.2016

 

12

 

 Uwagi

 

 BRAK

 

2

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

-    decyzji i postanowień,

-    wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 B        4/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

Przetwarzanie (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne dla zakładu zlokalizowanego przy ul. Leśnej 6 w Golinie  na działkach o numerach ewidencyjnych 255/3, 258/24, 258/27 w miejscowości Golina, obręb Golina, gm. Golina, pow. koniński, woj. wielkopolskie

 

 

 

3

 

 Znak sprawy

 

 OŚiGW 6220-2.1.2016

 

4

 

 Data wydania

 

 

30.11.2016 r.

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Burmistrz Goliny

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

SK Trade Sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

OŚiGW 6220-2.9.2016

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p.6 tel. 063/2418095    w. 251

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

Decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

BRAK

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

OŚiGW 6220-2.1-9.2015

12

 

 Uwagi

 

BRAK


                             
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Olga Fronda (11/01/2017 11:31:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Olga Fronda (11/01/2017 11:34:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Olga Fronda (31/05/2017 13:58:28)
OŚiGW 6220-3.6.2016

Golina, 17.11.2016r.

 

OŚiGW 6220-3.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia  i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.) zawiadamiam strony postępowania prowadzonego na wniosek z dnia 05.10.2016 r. Inwestora: Pana Tomasza Wróblewskiego, Przyjma 113, 62-590 Golina, że Burmistrz Goliny w dniu 17.11.2016 r. wydał postanowienie znak: OŚiGW6220-3.5.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: budowa urządzenia wodnego - studni o głębokości 40 m,
o maksymalnej wydajności Qmaxh=20 m3/h i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3/h, planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 79/5, 79/4, 77/11, 227/5, 300/3 obręb Przyjma, gmina Golina.
Na postanowienie stronom nie służy zażalenie.

W związku z tym, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe strony postępowania przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia, mogą zapoznać się z zgromadzona dokumentacją w przedmiotowej sprawie, składać wyjaśnienia, oświadczenia, uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pok. Nr 6) w godz. od 7.30 do 15.00.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (24/11/2016 15:06:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (24/11/2016 15:06:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (24/11/2016 15:09:37)
OŚiGW 6220-3.1.2016

Golina, 17.10.2016r.

OŚiGW 6220-3.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Golinie na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamia, że w dniu 5 października 2016 r. wpłynął wniosek Inwestora Pana Tomasza Wróblewskiego, zam. Przyjma 113, 62-590 Golina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. odwiercenia studni o głębokości 40 m i zabudowaniu w niej pompy o wydatku powyżej 10 m3 /godz. na działce o numerze ewidencyjnym 79/5, 79/4, 77/11, 227/5, 300/3  w obrębie Przyjma, gm. Golina, pow. koniński, woj. wielkopolskie.

Z uwagi na to, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Poznaniu

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w godz. od 7.30 - 15.00 ( pok. nr 6 W Urzędzie Miejskim w Golinie), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od daty umieszczenia na tablicy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (27/10/2016 09:11:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (24/11/2016 15:09:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (24/11/2016 15:09:14)
OŚiGW 6220-5.1.2015

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

-    wniosków o wydanie decyzji,

-    wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

-    wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu

 

A         3/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

Przerobie zużytych kabli i przewodów elektrycznych w celu odzyskania pól surowca miedzi i aluminium na działce o numerze ewidencyjnym 272/3, w miejscowości Węglew – kolonia, obręb Węglew, gm. Golina

 budowa

3

 

 Znak sprawy

 

OŚiGW 6220-5.1.2015

 

4

 

 Data złożenia

 

28.12.2015 r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Spółdzielnia Socjalna „Piekiełko” ul. Dworcowa 7a, 62-510 Konin

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

Karta informacyjna, mapka przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów.

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 Urząd Miejski w Golinie

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p. 6, tel.063/2418095 w. 251

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Decyzja ostateczna OŚiGW 6220-5.6.2015

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

BRAK

 

11

 

 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

OŚiGW 6220-5.1-6.2015

 

12

 

 Uwagi

 

 

BRAK

 

 

 

Formularz B - karta informacyjna dla:

-    decyzji i postanowień,

-    wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 B        3/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

Przerób zużytych kabli i przewodów elektrycznych w celu odzyskania pól surowca miedzi i aluminium na działce o numerze ewidencyjnym 272/3, w miejscowości Węglew – kolonia, obręb Węglew, gm. Golina

 

 

 

3

 

 Znak sprawy

 

 OŚiGW 6220-5.6.2015

 

4

 

 Data wydania

 

 

26.02.2016 r.

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Burmistrz Goliny

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Spółdzielnia Socjalna „Piekiełko” ul. Dworcowa 7a, 62-510 Konin

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

OŚiGW 6220-5.6.2015

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p.6 tel. 063/2418095    w. 251

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

Decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

BRAK

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

OŚiGW 6220-5.1-6.2015

12

 

 Uwagi

 

 

BRAK

              

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (04/03/2016 11:43:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/03/2016 11:44:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (04/03/2016 11:43:29)
OŚiGW 6220-4.1.2015

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

-    wniosków o wydanie decyzji,

-    wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

-    wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu

 

A         2/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

instalacja do produkcji granulatu węglanu wapnia dla celów rolniczych na działkach: 140/3, 141/3, 142/3,143/3, 144, w miejscowości Golina-Kolonia, obręb Golina-Kolonia, gm. Golina

 budowa

3

 

 Znak sprawy

 

OŚiGW 6220-4.1.2015

 

4

 

 Data złożenia

 

10.12.2015 r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Tomasz Trębasiewicz, Katarzyna Trębasiewicz, Sługocinek 26, 62-590 Golina

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

Karta informacyjna, mapka przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów.

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 Urząd Miejski w Golinie

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p. 6, tel.063/2418095 w. 251

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Decyzja ostateczna OŚiGW 6220-4.6.2015

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

BRAK

 

11

 

 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

OŚiGW 6220-4.1-6.2015

 

12

 

 Uwagi

 

 

BRAK

 


 

Formularz B - karta informacyjna dla:

-    decyzji i postanowień,

-    wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 B        2/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

instalacja do produkcji granulatu węglanu wapnia dla celów rolniczych na działkach: 140/3, 141/3, 142/3,143/3, 144, w miejscowości Golina-Kolonia, obręb Golina-Kolonia, gm. Golina

 

 

 

3

 

 Znak sprawy

 

 OŚiGW 6220-4.6.2015

 

4

 

 Data wydania

 

 

16.02.2016 r.

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Burmistrz Goliny

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Tomasz Trębasiewicz, Katarzyna Trębasiewicz, Sługocinek 26, 62-590 Golina

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

OŚiGW 6220-4.6.2015

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p.6 tel. 063/2418095    w. 251

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

Decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

BRAK

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

OŚiGW 6220-4.1-6.2015

12

 

 Uwagi

 

 

BRAK

              

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (25/02/2016 12:35:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/02/2016 12:35:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (25/02/2016 12:35:54)
OŚiGW 6220-3.1.2015

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularz A - karta informacyjna dla:

-    wniosków o wydanie decyzji,

-    wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

-    wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

Lp.

 

 Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

 

1

 

 Numer wpisu

 

A         1/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy wniosku

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej Kraśnica o maksymalnej mocy przyłączeniowej 1,0 MW na działce o nr 60, obręb Kraśnica, gm. Golina

 budowa

3

 

 Znak sprawy

 

OŚiGW 6220-3.1.2015

 

4

 

 Data złożenia

 

30.11.2015 r.

 

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

 

Leszek Długokęcki, Zakład Inżynierii Środowiska, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

Karta informacyjna, mapka przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys ze studium, mapa poglądowa,

 

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 

 Urząd Miejski w Golinie

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p. 6, tel.063/2418095 w. 251

 

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Decyzja ostateczna OŚiGW 6220-3.6.2015

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

BRAK

 

11

 

 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

 

OŚiGW 6220-3.1-6.2015

 

12

 

 Uwagi

 

 

BRAK

 

 


 

Formularz B - karta informacyjna dla:

-    decyzji i postanowień,

-    wskazań lokalizacyjnych

 

Lp.

 

 Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

 

1

 

 Numer wpisu

 

 B        1/2016

 

2

 

 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

 

Decyzja o środ. uwarunkowaniach:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej Kraśnica o maksymalnej mocy przyłączeniowej 1,0 MW na działce o nr 60, obręb Kraśnica, gm. Golina

 

 

3

 

 Znak sprawy

 

 OŚiGW 6220-1.6.2015

 

4

 

 Data wydania

 

 

15.02.2016 r.

5

 

 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

 

Burmistrz Goliny

 

6

 

 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

 

Leszek Długokęcka Zakład Inżynierii Środowiska, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi

7

 

 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

OŚiGW 6220-3.6.2015

 

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

 Ochrona środowiska, p.6 tel. 063/2418095    w. 251

 

9

 

 Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

Decyzja ostateczna

 

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

 

BRAK

11

 

 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

 

OŚiGW 6220-3.1-6.2015

12

 

 Uwagi

 

 

BRAK

              

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Szykowna (25/02/2016 12:33:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kinga Szykowna (25/02/2016 12:34:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kinga Szykowna (25/02/2016 12:34:07)